VISIT GELLIVARE LAPLAND|info@gellivarelapland.se
KONTAKTA OSS 2018-04-05T10:04:43+00:00

Om Visit Gellivare Lapland

Visit Gellivare Lapland är en ekonomisk förening som sedan 2006 arbetar med att marknadsföra och sälja Gällivare som destination runt om i världen. Visit Gellivare Lapland har ett flertal samarbetspartners inom besöksnäringen, både lokalt och regionalt. Visit Gellivare Lapland har ett tätt samarbete med Swedish Lapland Visitors Board, regionens officiella företrädare inom besöksnäringen och går tillsammans med elva andra destinationer under platsvarumärket Swedish Lapland. En annan naturlig samarbetspartner är Gällivare Turistcenter, som på uppdrag av Gällivare kommun i dag drivs av näringslivsbolaget Ávki.

Vad gör Visit Gellivare Lapland?

Visit Gellivare Lapland arbetar med flera delar inom besöksnäringen, bland annat destinationsutveckling, marknadsutveckling och affärs- och produktutveckling.

Destinationsutveckling

Destinationsutveckling går i kort ut på att stärka destinationen som resmål. Det kan handla om att skapa, utveckla eller kvalitetssäkra befintliga produkter eller om att jobba för att stärka befintliga eller skapa nya kommunikationer till och inom destinationen, som tåg, bussar eller flyg.

Marknadsutveckling och affärs- och produktutveckling

Marknadsutveckling och affärs- och produktutveckling är två områden som ofta går hand i hand. De syftar framför allt till att stärka företagens konkurrenskraft på befintliga marknader och att kunna nå ut på nya marknader. Kompetensutveckling hos företagen utgör en stor del i affärs- och produktutveckling medan marknadsutveckling i stor del syftar till att öka kunskapen om marknader och bearbetning på marknader i form av visningsresor, pressbearbetning med mera.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Visit Gellivare Lapland, hur vi jobbar eller om vi kan hjälpa dig på något sätt.

Eva Olsson
VD och destinationsutvecklare
eva@gellivarelapland.se
+46 (0)970 166 66

Saeko Nyberg
Marknadsansvarig
saeko@gellivarelapland.se
+46 (0)970 166 67

Pågående projekt

Under perioden 2018-01-01 till 2020-12-31 pågår samverkansprojektet Business Capacity Development (BCD). Syftet är att öka företagens konkurrenskraft och att de växer på nya marknader. Kompetensutveckling och kapacitetsstärkande åtgärder kommer att erbjudas inom affärs- och produktutveckling och marknadsutveckling.

Vill du veta mer om projektet Business Capacity Development? Kontakta oss så berättar vi mer!

Avslutade projekt

Destination Capacity Building (DCB), ett samverkansprojekt finansierat av EU:s strukturfonder/Tillväxtverket, samtliga 16 kommuner inom Swedish Lapland, Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Region Västerbotten, pågick under perioden 2015-07-01 till 2017-12-31. Sveriges hittills största turismprojekt syftade till att företagen inom besöksnäringen skulle utvecklas och växa för att komma närmare det nationella målet om fördubblad omsättning inom besöksnäringen till 2020. Här kan du se resultat från projektet presenterat på YouTube.