VISIT GELLIVARE LAPLAND|info@gellivarelapland.se
MALMTÅGSINFORMATION 2018-01-29T11:48:25+00:00

LKAB Malmtåg

Om Malmtåg….

LKAB:s järnmalmståg färdas på den 50 mil långa Malmbanan och Ofotenbanen. Sträckan går från Narviks hamn till Luleås hamn. I Narvik exporteras två tredjedelar av LKAB:s export och hamnen är LKAB:s största med kapacitet för 30 miljoner ton järnmalmsprodukter per år. Luleå hamn har kapacitet för 6 miljoner järnmalmsprodukter per år men en utökning till 8 miljoner ton per år pågår.

Den värdefulla lasten dras av världens starkaste lok IORE. Loket är speciellt designat för last med extrem vikt och klarar av att dra 6 800 ton järnmalmsprodukter med sin dragkraft på 1200 kilonewton. Med asynkronmotor omvandlas rörelseenergi till elkraft när tåget motorbromsar vilket ger en nästan energineutral körning. LKAB har 17 IORE-lok i drift som trafikerar Malmbanan året runt. De imponerande 750 meter långa tågsätten har 68 självtömmande vagnar med en lastkapacitet på 100 ton per vagn. Varje dag avgår tio tåg till Narvik och fem till Luleå. På returresan från hamnarna fraktas tillsatsmedel till förädlingsprocessen vilket gör logistiksystemet så hållbart och effektivt som möjligt.

Malmtågsläge för Gällivare

LKAB Guldvagnen

 

Från LKAB:s gruvor i Malmfälten rullar tåg fyllda med järnmalm till hamnarna i Narvik och Luleå.
Varje dygn levererar de så mycket järnmalm att det skulle räcka till stål att bygga sex Eiffeltorn!

Tågen består av IORE-lok, världens starkaste lok som kan mata tillbaka ström till elnätet när det bromsar i nerförsbackarna, och 68 vagnar som vardera lastar 100 ton.

När den tusende vagnen levererades från tillverkaren Kiruna Wagon markerades den milstolpen genom att guldlacka just den vagnen. Därför har man nu chansen att se den guldgula vagnen dyka upp, tom eller fullastad, någonstans längs Malmbanan, på väg till eller från någon av hamnarna.

 

 

 

JVGFOTO.SE – Information och bilder om Gällivare Bangårdsbyggnadsprojekt

Gällivare Bangårdsombyggnad