Samhällsomvandling 2017-12-11T09:24:13+00:00

Idag sker LKAB:s järnmalmsbrytning strax norr om Malmberget, men malmkropparna lutar i sydvästlig riktning och påverkar stan. Delar av Malmberget har redan flyttats eller rivits. Det är en samhällsomvandling som pågår och berört kommunens invånare länge. Under 2000-talet har takten i omvandlingen ökat avsevärt och Malmberget avvecklas nu i etapper och planerar att vara helt avvecklat redan år 2032. I Gällivare ska 250 000 nya kvm byggas under de tio åren. Ett attraktivt centrum med en ny gymnasieskola. Det lilla samhället Koskullskulle, ungefär 8 km från Gällivare  centrum, växer sig större genom både husflyttningar och nybyggnationer. Kulturbyggnader från Malmberget får nya hem i Koskullskulle. Samtidigt med alla förändringar Samtidigt med alla förändringar utvecklas besöksnäringen.
www.gellivare.se/nya-gallivare

Klicka här för mer information