VISIT GELLIVARE LAPLAND|info@gellivarelapland.se
Samhällsomvandling 2018-05-25T10:36:31+00:00

Samhällsomvandlingen i Gällivare

I dag sker LKAB:s järnmalmsbrytning strax norr om Malmberget, men malmkropparna lutar i sydvästlig riktning och påverkar stan. Delar av Malmberget har redan flyttats eller rivits. Det är en samhällsomvandling som pågår och berört kommunens invånare länge. Under 2000-talet har takten i omvandlingen ökat avsevärt och Malmberget avvecklas nu i etapper och planerar att vara helt avvecklat redan år 2032. I Gällivare ska 250 000 nya kvm byggas under de tio åren. Ett attraktivt centrum med en ny gymnasieskola. Det lilla samhället Koskullskulle, ungefär 8 km från Gällivare centrum, växer sig större genom både husflyttningar och nybyggnationer och kulturbyggnader från Malmberget får nya hem i Koskullskulle. Samtidigt med alla förändringar utvecklas besöksnäringen.

Här kan du läsa mer om Nya Gällivare